Löneprocessen 2024 – så gör du

I Svenska kyrkans avtal 23 är löneprocessen kortare jämfört med tidigare löneavtal och arbetsgivarens ansvar för lönesättningen har förtydligats.

Observera att de nya löneavtalen har en kortare och rakare löneprocess än tidigare.  Är du och arbetstagarorganisationen vid överläggning överens om processen, lönekriterier och särskilda behov för vissa grupper blir fördelningen av utrymmet en kort avstämning med arbetstagarorganisation.

Om du inte kommer vidare i löneprocessen som det är tänkt, kan ni få hjälp av Skao och de centrala fackliga parterna i en så kallad central konsultation.

Löneökningsutrymmet 2024

Löneavtal övriga arbetstagarorganisationer/tjänstemän: 3,3 % till löneökningsutrymmet

Löneavtal Kommunal/arbetare: lägst 1 030 kr till löneökningsutrymmet

Löneökningsutrymmet räknas fram genom multiplicera arbetstagarorganisationens medlemmars löner med 3,3 %. För arbetare beräknas utrymmet genom att multiplicera antalet heltidsanställda medlemmar i Kommunal med 1 030 kr. Läs mer om avtalsområde nedan.

Löneprocesser i Svenska kyrkan

Process i löneavtalet för övriga arbetstagarorganisationer/tjänstemän

 • Steg 1 Överläggningar med lokal arbetstagarorganisation/lokal facklig företrädare
 • Steg 2 Lönesamtal
 • Steg 3 Förslag om ny lön
 • Steg 4 Avstämning
 • Steg 5 Åtgärdsplan
 • Steg 6 Utvärdering

Arbetsgivaren måste erbjuda ett lönesamtal och utvecklingssamtalet ska ligga till grund för lönesamtalet. Samtalen utgår från det gångna året. Arbetstagare som har ingen eller låg löneutveckling kan erbjudas en åtgärdsplan.

Om en arbetstagarorganisation har färre än fem medlemmar på arbetsplatsen, kan det avtalade löneökningsutrymmet på gruppnivå per facklig organisation underskridas om det finns särskilda skäl, precis som tidigare. I samband med avstämning informerar arbetsgivaren om detta.

Du kan läsa hela löneavtalet för övriga arbetstagarorganisationer/tjänstemän här.

Process i löneavtalet för Kommunal/arbetare

 1. Överläggning
 2. Lönesamtal (dokumenteras)
 3. Avstämning
 4. Översänd lista undertecknas utan invändningar eller
  facket underrättar arbetsgivaren att de önskar förhandling

Om Kommunal har färre än fem medlemmar hos arbetsgivaren, kan det avtalade löneökningsutrymmet på gruppnivå per facklig organisation underskridas om det finns särskilda skäl, precis som tidigare. Kommunal ska i samband med avstämningen informeras om att undantaget används

Du kan läsa hela löneavtalet för Kommunal/arbetare här.

Avtalsområde avgör vilket löneavtal som ska tillämpas

Som bekant så finns det två avtalsområden, ett för  arbetare och ett för tjänstemän. Det innebär att Kommunals löneavtal ska tillämpas för alla anställda som har arbetsuppgifter som räknas som arbetare enligt den partsgemensamma vägledningen. Läs mer om avtalsområden här.

De grundläggande principerna för lönesättningen är i stort sett lika och bör inte påverka din lönepolitik  eller hur ni arbetar tillsammans på arbetsplatsen. Du hanterar alla medarbetare enligt de lönesättningsprinciper som ni har valt och utgår från hur medarbetaren bidrar till verksamhetens utveckling.