Meddelande till jour avtal/arbetsrätt

Om du vill skicka ett e-postmeddelande till jouren för avtal och arbetsrätt, vänligen använd nedanstående formulär. Beskriv ditt ärende så noggrant som möjligt, men ange INTE personuppgifter på någon av dem ärendet gäller.

För att vi ska kunna hantera ditt ärende, måste vi behandla de personuppgifter du anger nedan. Du kan läsa om Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations personuppgiftshantering här.