Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsanpassning och rehabilitering lär dig regelverket och vad som är viktigt att tänka på i det praktiska rehabiliteringsarbetet, hur det går att förebygga. När kan arbetsgivaren anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar?

Innehåll

På varje arbetsplats ska det finnas rutiner och organisation för arbetet med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetslivsinriktad rehabilitering kan vara arbetsträning, ändrade arbetsuppgifter, anpassning av arbetsplatsen eller utbildning. Det är viktigt att ta hänsyn till varje arbetstagares förutsättningar genom att till exempel anpassa arbetsförhållandena. I första hand ska arbetsgivaren göra det i förebyggande syfte innan någon blir sjuk av fysiska eller psykiska orsaker.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR-personal. Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar.

Vad du lär dig

 • Att arbetsanpassa och förebygga. 
 • Rehabiliteringskedjan, dess regelverk. 
 • Vilket ansvar har arbetsgivare för sjuka arbetstagare. 
 • Vilka skyldigheter har arbetsgivaren. 
 • Vilka krav kan ställas på den sjuka. 
 • Rutiner för rehabilitering och anpassning. 
 • Tecken och signaler på ohälsa. 
 • Att hantera och förebygga stressrelaterade sjukdomar. 
 • Vad ska arbetsgivaren särskilt tänka på vid missbruksproblem. 
 • Arbetsförmåga och arbetskrav. 
 • Vägran att delta i rehabilitering. 
 • Avslut av rehabilitering.

Utbildare

Sara Strandberg

Sara Strandberg

Arbetsmiljöspecialist

Direkt: 08-737 72 21
Mobil: 073-043 85 30
E-post:
Peter Sparrfors

Peter Sparrfors

Förhandlare/rådgivare

Direkt: 08-737 72 84
Mobil: 073-091 60 49
Växel: 08-737 70 00
E-post:

Utbildningstillfällen

19 nov.
 • På distans

Arbetsanpassning och rehabilitering

 • 19/11, kl 9:30-16:00
Pris: 1500 kr medlemspris exkl. moms