Arbetstider och schemaläggning

Som arbetsgivare finns det ett antal arbetstidsregler att förhålla sig till i såväl lag som kollektivavtal. Rätt använda blir arbetstidsreglerna ett verktyg för dig som arbetsgivare i verksamhetsplaneringen.

Innehåll

  •  Arbetstidsregler: EU-regler, Definition av arbetstid, Arbetstidslagen inkl. föreskrifter och viktiga begrepp
  • Kollektivavtalets arbetstidsregler: Arbetstid-Begränsningar, Särskilda bestämmelser för präst, kyrkomusiker och vaktmästare, Regler och förutsättningar  för obekväm arbetstid och övertid, m.m.
  • Schemaläggning: Grundläggande schemaregler - områden att utgå ifrån vid schemaläggning,  Exempel på parametrar, Lägerschema,  Övrigt att ta hänsyn till vid schemaläggning
  • Lokalt kollektivavtal: Flexibel arbetstid, årsarbetstid
  • Praktiska övningar, främst genom granskning av exempel på scheman, för några yrkeskategorier och case gällande schemaläggning vid läger. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har chefs- eller arbetsledaransvar, eller som arbetar med arbetstidsfrågor och bemanning 

Vad du lär dig

Utbildningen ger dig en översikt över lagstiftningen, föreskrifter och centralt avtal.

Du lär dig vad du behöver ta hänsyn till vid schemaläggning utifrån gällande lagar, föreskrifter och tillämpliga delar av det centrala avtalet, samt att vid schemaläggning utgå från verksamhetsplaneringen.

Utbildare

Ylva Linghult

Ylva Linghult

Förhandlare/rådgivare

Direkt: 08-737 72 35
E-post:
Peter Sparrfors

Peter Sparrfors

Förhandlare/rådgivare

Direkt: 08-737 72 84
Mobil: 073-091 60 49
Växel: 08-737 70 00
E-post:

Utbildningstillfällen

08 okt.
  • På distans
  • Få platser kvar

Arbetstider och schemaläggning

  • 8/10, kl 9:30-16:00
Pris: 1500 kr medlemspris exkl. moms