Att vara skyddskommitté

För att en skyddskommitté ska kunna göra verklig nytta i organisationen krävs det att alla som ingår i den har vissa kunskaper. Framför allt behöver ni veta varför ni är med i kommittén, vad syftet är med arbetet och vad lagar och förordningar på området säger. Med den här utbildningen får ni en bra grund till ett viktigt och roligt kommittéarbete.

Innehåll

  • Vad är en skyddskommitté och hur kan en sådan arbeta? 
  • Vad säger arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och kyrkans personalpolitiska utvecklingsavtal om skyddskommittéer? 
  • Vilka föreskrifter är viktiga för en skyddskommittés arbete? 
  • Vad har de olika skyddsombuden för roller när det finns en skyddskommitté?? 
  • Vad innebär det att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka? 
  • Vilka kan företräda arbetsgivaren i en skyddskommitté? 
  • Vilka ska och bör ingå?

Målgrupp

Medlemmar i skyddskommitté som är chefer, HR-personal, skyddsombud, fackliga företrädare

Vad du lär dig

Den här utbildningsdagen ger dig grundläggande kunskaper om skyddskommitténs roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du får också en översikt över aktuell lagstiftning och föreskrifter inom området. Utbildningen ger dig de nödvändiga kunskaperna för att aktivt kunna delta i en skyddskommitté.

Tydligt, med bra frågemöjligheter. Mycket givande dag!

Björn Wiksten, kyrkoherde, Hudiksvallsbygdens församling

Utbildningstillfällen

10 okt.
  • Stockholm

Att vara skyddskommitté

  • 10/10, kl 9:30-16:00
Pris: 2100 kr medlemspris exkl. moms