Avslut av anställning - personliga skäl

I utbildningen "Avslut av anställning - personliga skäl" får du som chef, arbetsledare eller övrig företrädare för arbetsgivaren en grundlig genomgång av olika frågor som du som arbetsgivare behöver tänka på vid uppsägning av personliga skäl (ej sjukdom) och avsked.

Innehåll

Under utbildningen fördjupar vi oss i frågor som du som arbetsgivare behöver tänka på vid uppsägning av personliga skäl (ej sjukdom) och avsked.

  • Vilka beteenden kan motivera uppsägning av personliga skäl?
  • Hur ska arbetsgivaren hantera en misskötselsituation?
  • Vad innebär sakliggrundsbegreppet "sakliga skäl" med krav på misskötsel, medvetenhet och skada?

För att ge god vägledning och fördjupning i de regler som gäller och hur det ska hanteras arbetsrättsligt varvas föreläsningar med gruppövningar i utbildningen.

Vi berör bland annat misskötsamhet i olika former, formalia, tidsfrister och arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, och övriga befattningar som verkar som arbetsgivarens företrädare i sin yrkesroll

Vad du lär dig

Utbildningen syftar till att ge en fördjupning i de regler som gäller anställdas misskötsamhet och andra brott mor anställningsavtalet som kan leda till skiljande från anställningen samt ge vägledning till hur dessa fall ska hanteras arbetsrättsligt.

Utbildare

Ulrika Andersson

Ulrika Andersson

Förhandlare/rådgivare

Direkt: 08-737 72 02
Mobil: 08-737 70 00
E-post:

Utbildningstillfällen

01 okt.
  • På distans

Avslut av anställning - personliga skäl

  • 1/10, kl 9:00-12:30
Pris: 1000 kr medlemspris exkl. moms