Formalia vid styrelsemöten

Kyrkorådet är styrelse i pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat. Styrelsemötet är en viktig del i styrelsearbetet. Hur bör då ett styrelsemöte hållas för att vara effektivt och konstruktivt? Hur får man alla att komma till tals? Vilken formalia gäller egentligen inför, under och efter styrelsemötet?

Innehåll

  • Vad säger kyrkoordningen? 
  • Vad framgår av arbetsordningen? 
  • Vad präglar ett bra möte? 
  • Styrelsens olika roller
  • Att arbeta på ett konstruktivt sätt 
  • Om protokollet 
  • Kommunikation 
  • Uppföljning/avstämning.

Målgrupp

Ordförande, sekreterare, ledamöter och ersättare av kyrkoråd.

Vad du lär dig

Formalia som bör gälla inför, under och efter styrelsemötet. Hjälp att strukturera upp ett möte. Erfarenheter av framgångsrika arbetsmetoder för ett bra styrelsemöte. Möjligheter till fördelning av uppgifter och uppföljning/återkoppling.

Utbildare

Per Westberg

Per Westberg

Stabsjurist

Direkt: 08-737 72 42
Växel: 08-737 70 00
E-post:
Pär Åkerström

Pär Åkerström

Utredare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Direkt: 08-737 72 05
Mobil: 072-452 45 35
Växel: 08-737 70 00
E-post:

Utbildningstillfällen

16 okt.
  • Stockholm

Formalia vid styrelsemöten

  • 16/10, kl 9:30-16:00
Pris: 2100 kr medlemspris exkl. moms