Grundläggande arbetsmiljöutbildning, 3+1 dagar

Grundläggande arbetsmiljöutbildning är en partsgemensamt framtagen utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär.

Innehåll

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får kunskap och förståelse inom arbetsmiljöområdet inklusive risk- och friskfaktorer för att kunna tillämpa lagar och regler.

 • Vad som ingår i arbetsmiljöarbetet 
 • Ansvar, roller och uppgifter utifrån arbetsmiljölagstiftningen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter 
 • Viktiga aspekter för att främja hälsa i arbetslivet enligt forskningen 
 • Att se signaler tidigt, undvika risker och att främja det som skapar hälsa 
 • Det systematiska förebyggande arbetet 
 • Relevanta föreskrifter för verksamhet i Svenska kyrkan
 • Diskrimineringslagen och arbetsmiljö 
 • Metoder och verktyg i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR-personal. Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar tillsammans.

Vad du lär dig

 • Så skapar du förutsättningar för ett bra arbetsklimat i praktiken.
 • Ditt ansvar som arbetsgivarföreträdare och som skyddsombud.
 • Så främjar du hälsa och undviker ohälsa.
 • Det systematiska arbetet för att utveckla och främja en bra arbetsmiljö.

Mycket bra föreläsare med djup kunskap inom ämnet. Vi har ett stort arbetsmiljöarbete framför oss på arbetsplatsen och kursen har gett mig bra verktyg.

Petter Nilsson, Arbetsledare - kyrkogård, Kyrkogårdsarbetare i Falköping

Utbildningstillfällen

22 okt.
 • Stockholm
 • Fullbokad

Grundläggande arbetsmiljöutbildning, 3+1 dagar

 • 22/10, kl 10:00-16:30
 • 23/10, kl 9:00-16:00
 • 24/10, kl 9:00-15:30
 • 3/12, kl 9:30-16:00
Pris: 8400 kr medlemspris exkl. moms