Arbetsgivarrollen Foto Magnus Aronson Och Jessica Andersson

Arbetsgivarrollen

I Svenska kyrkans församlingar och pastorat är kyrkorådet arbetsgivare och kyrkoherden är den främsta arbetsgivarföreträdaren. Även andra chefer och arbetsledare företräder arbetsgivaren, liksom de som arbetar med HR och personalfrågor.

Arbetsmiljöcollage

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö och verksamhet hänger samman. Det är i verksamheten förutsättningarna för arbetsmiljön uppstår och arbetsmiljön påverkar hur verksamheten utförs.

Arbetsrätt Foto Magnus Aronson 9845

Arbetsrätt

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan behöver du känna till och följa de arbetsrättsliga lagarna.

Kollektivavtal Foto Magnus Aronson 9706

Kollektivavtal

På uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivare förhandlar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation centrala kollektivavtal med de fackliga organisationerna.

Ledarskap Foto Michael Erhardsson 1041414

Ledarskap

Ledarskap i Svenska kyrkan utövas av såväl anställda – chefer och medarbetare – som frivilliga. Chef är i detta sammanhang den formella befattningsrollen.

Utbildningar Lön

Lön

Svenska kyrkans löneavtal förutsätter att arbetsgivaren lokalt tar ställning till hur lönen fastställs, utrymmet för löneökningar och övergripande prioriteringar.

Metod Löv Tofo Tolga Ulkan Unsplash

Pension, försäkring, omställning

Parterna har tecknat centrala kollektivavtal om tjänstepension och omställnings- och kompetensstöd. Det finns också kollektivavtalade försäkringar.

Omst8 Alla TOPPBILD

Rätt bemanning för verksamhetens behov

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

1129187 Barnverksamhet Foto Johannes Frandsen Ikon

Skola och förskola i Svenska kyrkan

Verksamhet i skola och förskola regleras av särskild lagstiftning. I vissa delar påverkar det arbetsgivarens ansvar. Församlingen/pastoratet har också ett ansvar som huvudman för verksamheten.