Kontaktuppgifter fakturafrågor

Välkomna att kontakta oss - vi finns till för er!

Fakturaadress

Alla fakturor till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska innehålla följande information:

 • fakturaadressen:   
  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
  INX9117-001
  831 90 Östersund
 • referens (kostnadsställe och eventuellt projektnummer)
 • leverantörens juridiska namn och adress
 • organisations, momsregistrerings- eller VAT-nummer
 • bankgiro (eller plusgiro alternativt bankkonto)
 • kundens juridiska namn = Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation organisationsnummer 802002-6160
 • fakturabelopp
 • momsbelopp i kronor och % per momssats
 • fakturanummer
 • fakturadatum.         

Fakturor som skickas med e-post

Fakturor skickas i första hand med e-post, om möjligt, till:

INX9117-001@pdf.scancloud.se

Bifoga fakturan som PDF-fil och endast en fakturafil per e-post. Eventuell bilaga ska ligga i samma fil.

Observera att den vanliga fakturaadressen alltid ska framgå på fakturan, även när fakturan skickas med e-post.

Fakturor som skickas med vanlig post

Leverantörer som inte har möjlighet att skicka fakturor med e-post kan sända dem med vanlig post till:

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
INX9117-001
831 90 Östersund

Betalningsvillkor

Vi tillämpar och accepterar 30 dagars betalningsvillkor.

Övriga villkor

Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras ej. Dröjsmålsränta accepteras endast enligt räntelagen, d.v.s. referensränta +8 %.