Anställningsformer

Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Inom Svenska kyrkan finns särskilda tidsbegränsade anställningar liksom andra kollektivavtalade bestämmelser som påverkar vilken anställningsform som är lämplig eller möjlig.

Huvudregeln på svensk arbetsmarknad är att en anställning gäller tills vidare om inget annat avtalats, en så kallad tillsvidareanställning. Det finns dock flera olika typer av tidsbegränsade anställningar, såsom vikariat, särskild visstidsanställning och säsongsanställning.  

Inom Svenska kyrkan finns dessutom ytterligare tillfälliga anställningsformer som regleras i Svenska kyrkans avtal. Det handlar om anställningar i samband med utbildning till präst, diakon och kyrkomusiker, men också om möjligheten att anställa kyrkomusiker utan föreskriven utbildning och kyrkomusiker som arbetar deltid mindre än 40 procent.  Det finns även en särskild aspirantanställning för personer som vill prova på att arbeta inom kyrkan, exempelvis inom ramen för Ung resurs. 

Det finns många olika bestämmelser som påverkar vilka anställningsformer som kan och bör användas för olika tjänster. Det är viktigt att du sätter dig in i vilka möjligheter som finns, liksom vilka skyldigheter och rättigheter de olika anställningsformerna innebär för dig som arbetsgivare.