Arbetsrätt

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan behöver du känna till och följa de arbetsrättsliga lagarna.

Person som sitter framför datorn

Här på webbplatsen finns kortfattad information om några av de vanligaste arbetsrättsliga frågorna.

Omfattande information om arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal finns i webbhandboken Vera som alla medlemsorganisationer i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kan få inloggning till. Där finns också information om särskilda förhållanden för Svenska kyrkan, mallar, checklistor och blanketter.