Medbestämmande - MBL

Även arbetstagarna berörs av frågor som har betydelse för arbetsgivarens verksamhet. Därför finns bestämmelser om inflytande på arbetsplatsen - medbestämmande.

Bestämmelserna om inflytandet på arbetsplatsen för arbetstagarna finns framför allt i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Enligt MBL ska arbetsgivaren ta initiativ till förhandling med den fackliga organisationen vid beslut om viktigare förändringar i verksamheten och av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare. Arbetsgivaren är också skyldig att vänta med sitt beslut till dess att förhandlingarna är avslutade. 

I MBL finns även en aktiv skyldighet för arbetsgivaren att informera den fackliga organisationen om hur verksamheten utvecklas i stort samt om riktlinjerna för personalpolitiken. Vidare ges facket rätt att ta del av handlingar och dokument som arbetsgivaren har. 

Läs mer om medbestämmande i webbhandboken Vera.