Pressmeddelanden

Här finner du aktuella inlägg, pressmeddelanden, kontaktuppgifter med mera.

Kategorier
Pressmeddelande
Enklare löneprocess i Svenska kyrkans avtal 23

Enklare löneprocess i Svenska kyrkans avtal 23

Skao har idag träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

Pressmeddelande
TCYK får en miljon till gröna jobb på kyrkogårdar

TCYK får en miljon till gröna jobb på kyrkogårdar

Även i år har Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté, TCYK, beviljats medel från Arbetsförmedlingen för att på olika sätt bidra till att fler kommer i arbete inom utemiljöområdet. Nytt för i år är att en miljon kronor av statsbidraget har öronmärkts för ett projekt som rör just begravnings- och kyrkogårdsverksamhetens kompetensförsörjning.

Pressmeddelande
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, ny partner i Ideell arena

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, ny partner i Ideell arena

Sedan 1 januari 2024 utgör Skao en av Ideell arenas 114 partners. –Ett strategiskt och medvetet valt steg ut i det omkringliggande civilsamhället. Så förklarar Skao:s vd Birgitta Ödmark organisationens beslut att ansöka om partnerskap.