Ledighet

En rad arbetsrättsliga lagar reglerar arbetstagarens rätt till ledighet, såsom semester, föräldraledighet och studieledighet. Fackliga förtroendemän har också viss rätt till ledighet.

Inom Svenska kyrkan finns omfattande regler i kollektivavtalets allmänna bestämmelser som utgör undantag från eller komplement till lagstiftningen framför allt beträffande semesterledighet, ledighet på grund av sjukdom och föräldraledighet.  

Dessutom finns särskilda regler i Svenska kyrkans AB om ledighet och eventuella ersättningar som arbetstagaren kan vara berättigad till i samband med sådan ledighet vad avser civil- och värnplikt, offentliga uppdrag samt enskilda angelägenheter. 

Läs mer om ledighet i webbhandboken Vera. Där finns också mallar och andra verktyg.