Lönekartläggning

Lönekartläggningsarbetet är en del av arbetet med aktiva åtgärder – det förebyggande och främjande arbete som arbetsgivaren är skyldig att bedriva för att motverka diskriminering.

Häften om lönekartläggning

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder Lönekartläggning och aktiva åtgärder i Svenska kyrkan, ett handgripligt stöd i arbetet med att motverka osakliga löneskillnader och diskriminering. Mallarna som ingår i materialet finns i digital version i Vera. 

Köp häftet Lönekartläggning och aktiva åtgärder i Svenska kyrkan, eller ladda ner det digitalt utan kostnad.

Läs mer om lönekartläggning i webbhandboken Vera

Diskrimineringsombudsmannens webbplats kan du läsa, ladda ner eller beställa material som DO producerat.