Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation företräder arbetsgivarna i Svenska kyrkan i alla centrala kollektivavtalsförhandlingar. Därför ska du alltid kontakta arbetsgivarorganisationen om det finns oklarheter i kontakter med en arbetstagarorganisation. Det gäller särskilt om en förhandlingsframställan nämner skadestånd eller tolkningsföreträde, eller om ärendet kan leda till stora kostnader för arbetsgivaren. 

Telefon växel: 08‑737 70 00
E-post: info@skao.se 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157
101 23 Stockholm 

Besöksadress Stockholm: Vattugatan 17, 3 tr 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations kansli i Stockholm ligger på Vattugatan 17 bakom S:ta Clara kyrka, intill Stockholms stiftskansli, alldeles intill Stockholms centralstation och Cityterminalen.  

Att promenera hit tar endast fyra minuter från centralstationen/Sergels torg, sex minuter från Cityterminalen eller åtta minuter från Arlanda Express.  

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Vattugatan 17
102 67 Stockholm 

Ring gärna 08-737 70 00 och gör upp tid för leverans. 

Alla fakturor till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska innehålla följande information: 

 • fakturaadressen:   
  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
  INX9117-001
  831 90 Östersund 
 • referens (kostnadsställe och eventuellt projektnummer)
 • leverantörens juridiska namn och adress
 • organisations, momsregistrerings- eller VAT-nummer
 • bankgiro (eller plusgiro alternativt bankkonto) 
 • kundens juridiska namn = Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation organisationsnummer 802002-6160 
 • fakturabelopp
 • momsbelopp i kronor och % per momssats 
 • fakturanummer
 • fakturadatum      

Fakturor som skickas med e-post 

Fakturor skickas i första hand med e-post, om möjligt, till: 

INX9117-001@pdf.scancloud.se 

Bifoga fakturan som PDF-fil och endast en fakturafil per e-post. Eventuell bilaga ska ligga i samma fil. 

Observera att den vanliga fakturaadressen alltid ska framgå på fakturan, även när fakturan skickas med e-post. 

Fakturor som skickas med vanlig post 

Leverantörer som inte har möjlighet att skicka fakturor med e-post kan sända dem med vanlig post till: 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
INX9117-001
831 90 Östersund 

Betalningsvillkor 

Vi tillämpar och accepterar 30 dagars betalningsvillkor. 

Övriga villkor 

Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras ej. Dröjsmålsränta accepteras endast enligt räntelagen, d.v.s. referensränta +8 %. 

Lotta Wikman Öman

E-post: lotta@modadvokater.se

Telefon: 0736-77 13 76

Postadress: Mod advokater AB, Betty Petterssons gata 7, 752 57 Uppsala.