Kontaktuppgifter utbildningsadministration

Vi samordnar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations utbildningar, medlemsaktiviteter, konferenser och webbinarier. Välkomna att kontakta oss - vi finns till för er!

Alla utbildningar och medlemsaktiviteter hittar du här. Om du har frågor om innehållet i en utbildning, vänd dig till den utbildningsansvariga för utbildningen. Kontaktuppgifter finns på respektive webbsida. 

Om du har frågor om utbildningarnas genomförande, anmälningar eller fakturor är du välkommen att kontakta oss på utbildningsadministrationen. 

Kontakta växeln på: 08-737 70 00

Utbildningsadministration

Helen Andersson

Helen Andersson

Utbildningsadministratör

Direkt: 08-737 72 50
Mobil: 076-130 52 51
E-post:
Viveka Dybeck

Viveka Dybeck

Utbildningssamordnare och samordnare för utbildningsenheten

Direkt: 08-737 72 47
Mobil: 070-313 71 47
E-post: