Arbetstid

Arbetstidsreglerna i arbetstidslagen och Svenska kyrkans avtal innehåller bland annat bestämmelser för högsta tillåtna ordinarie arbetstid samt regler om nattvila, veckovila, raster och pauser.

Häfte om arbetstid

Regler om arbetstid finns i arbetstidslagen och i Svenska kyrkans avtal. Om ni har lokala kollektivavtal, kan de också innehålla arbetstidsregler.   

Samtliga arbetstidsregler beskrivs i webbhandboken Vera under avsnittet Arbetsrätt/Arbetstid. Där finns också mallar och andra verktyg. 

Lätthelgdagar 

De så kallade lätthelgdagarna har betydelse för vissa arbetstidsbestämmelser i Svenska kyrkans avtal. Lätthelgdagar är helgdagar och helgdagsaftnar som infaller måndag–lördag och som är arbetsfria för arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd måndag–lördag. Med helgdag jämställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton.  

När helgdagar och därmed jämställda helgdagsaftnar infaller på en söndag, räknas de inte som lätthelgdag.   

Lätthelgdagar som alltid infaller på samma veckodag 

Åtta lätthelgdagar infaller fast måndag–lördag:  

 • Långfredag
 • Påskafton
 • Annandag påsk
 • Kristi himmelsfärd
 • Pingstafton
 • Midsommarafton
 • Midsommardagen 
 • Alla helgons dag   

Lätthelgdagar som rullar     

Övriga lätthelgdagar rullar vilket innebär att de kan infalla måndag–söndag: 

 • Nyårsdagen
 • Trettondedag jul
 • Första maj
 • Nationaldagen
 • Julafton
 • Juldagen 
 • Annandag jul   
 • Nyårsafton   
 • Påskdagen och pingstdagen infaller alltid på en söndag. 
Lätthelgdagar 2024

1 jan

Nyårsdagen (måndag) 

6 jan

Trettondedag jul (lördag) 

29 mar

Långfredag (fredag) 

30 mar  

Påskafton (lördag)

1 apr

Annandag påsk (måndag)

1 maj

 Första maj (onsdag)

9 maj

Kristi himmelsfärdsdag (torsdag)

18 maj

Pingstafton (lördag)

6 jun

Nationaldagen (torsdag)

21 jun

Midsommarafton (fredag) 

22 jun

Midsommardagen (lördag) 

2 nov

Alla helgons dag (lördag) 

24 dec

Julafton (tisdag)

25 dec

Juldagen (onsdag) 

26 dec

Annandag jul (torsdag) 

31 dec

Nyårsafton (tisdag) 

11 lätthelgdagar infaller måndag-fredag under 2024. 

Observera att när en helgdag infaller på en söndag påverkas inte arbetstidsberäkningen för de som har arbete förlagt till söndag. Det beror på att endast helgdagar och helgdagsaftnar som infaller måndag–lördag räknas som lätthelgdagar.  

Årsarbetstid 

Beräkning av årsarbetstid 2024 för 40 timmar/vecka 

Årsarbetstiden blir olika varje år för medarbetare som inte arbetar på lätthelgdagar och som har en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar vid helgfri vecka. Det beror på hur många lätthelgdagar som infaller måndag-fredag det aktuella året. 

För de som arbetar i genomsnitt 40 timmar per vecka måndag–fredag och är lediga på lätthelgdagar blir årsarbetstiden 2 003,43 årstimmar för 2024 eftersom 11 lätthelgdagar infaller måndag–fredag under året. 

Observera att det är skottår 2024. 

Så beräknas årsarbetstiden för 40 timmar/vecka 

Antalet årstimmar beräknas såhär: 

Årets 366 dagar delas med 7 för att få fram antalet veckor, det vill säga 52,286. 

Arbetstagaren ska fullgöra i genomsnitt 40 timmar per vecka. 52,286 gånger 40 blir 2091,43 årstimmar.  

Därefter minskas antalet årstimmar med den arbetstid som infaller på lätthelgdag som annars skulle varit ordinarie arbetstid. Om det exempelvis infaller 11 lätthelgdagar måndag-fredag under ett visst år, minskas årstimmarna med 88 timmar så att årsarbetstidsmåttet för det året blir 2003,43 timmar. 

Läs mer om de ordinarie bestämmelserna om arbetstid i Svenska kyrkans allmänna bestämmelser (AB) § 13  i webbhandboken Vera.    

Observera att andra bestämmelser kan gälla för präster, kyrkomusiker och kyrkvaktmästare, kyrkogårdsvaktmästare, krematoriepersonal samt städpersonal. Se Särskilda bestämmelser till Svenska kyrkans AB. 

Annandag pingst och nationaldagen 

En särskild bestämmelse om annandag pingst och nationaldagen gäller för arbetstagare med arbetstidsmåttet 40 timmar per helgfri vecka enligt Svenska kyrkans AB. De år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag, får de en extra ledig arbetsdag om de har fullgjort arbetstid på annandag pingst.  

År 2024 infaller nationaldagen på en torsdag. Ingen kompensation för arbete på annandag pingst blir alltså aktuell denna gång.