Om oss

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans arbetsgivare – församlingar, pastorat och stift.

Arbetsgivarorganisationen verkar självständigt inom ramen för trossamfundet Svenska kyrkan. Verksamheten bygger på medlemmarnas uppgifter och behov. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bistår förtroendevalda och arbetsgivarföreträdare i deras uppdrag som arbetsgivare genom att 

  • sluta avtal, tolka och ge råd i kollektivavtals- och andra arbetsgivarfrågor
  • erbjuda utbildning, stöd, verktyg och metoder för Svenska kyrkans verksamhets-, förändrings- och utvecklingsarbete. 

Skao har också i uppdrag att samordna arbetsmiljöarbetet i Svenska kyrkan.