Jour arbetsrätt/avtal

Kontakta i första hand din regionala förhandlare/rådgivare. Om förhandlarna/rådgivarna i din region inte är tillgängliga, kan du i akuta frågor kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations jour för avtal och arbetsrätt.

Telefon: 08-737 72 00

Jouren har öppet 8.30-12 och 13-15 helgfri måndag till fredag.

Om du vill skicka ett e-postmeddelande till jouren för avtal och arbetsrätt, vänligen använd nedanstående formulär. Beskriv ditt ärende så noggrant som möjligt, men ange INTE personuppgifter på någon av dem ärendet gäller.

Du kommer att få svar snarast, normalt inom 24 timmar, helgfri måndag till fredag. Ibland kan dock belastningen vara högre vilket kan medföra något längre svarstider.

För att vi ska kunna hantera ditt ärende, måste vi behandla de personuppgifter du anger nedan. Du kan läsa om Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations personuppgiftshantering här.