Kansli

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationen har ett centralt kansli i Stockholm samt förhandlare/rådgivare i hela landet som arbetar regionalt med att bistå arbetsgivarna.

Kansliet har, utöver vd och stab, tre enheter: 

Administrativa enheten hanterar arbetsgivarorganisationens ekonomi, HR-frågor och lokaler, samt samordnar och administrerar arbetsgivarorganisationens utbildningar, konferenser och seminarier. 

Arbetsgivarenheten ger utbildning, råd och service i arbetsgivarfrågor: arbetsrätt, lön, arbetsmiljö med mera. Medarbetarna finns både på det centrala kansliet i Stockholm och regionalt placerade förhandlade/rådgivare i olika stift. 

Utvecklingsenheten driver utvecklingsarbete med särskilt fokus på personalpolitiska och arbetsmiljörelaterade frågor, driver och samordnar arbetsmiljöfrågor i Svenska kyrkan, utbildar i arbetsmiljö samt erbjuder styrelseseminarier och stöd i bland annat förändringsledning.