Lön

Svenska kyrkans löneavtal förutsätter att arbetsgivaren lokalt tar ställning till hur lönen fastställs, utrymmet för löneökningar och övergripande prioriteringar.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar löneavtal med sina fackliga motparter. I löneavtalet finns grunderna för parternas syn på lönebildning inom Svenska kyrkan och överenskommelse om hur löneöversyn ska genomföras samt utrymme för respektive facklig organisation.

Syftet med löneavtalet är att lönebildningen ska bidra till att arbetsgivaren når sina verksamhetsmål och utgångspunkten är en individuell och differentierad lön.

Du kan läsa mer om lön i Vera. Du kan också ladda ner löneavtalen som pdf.

Löneprocessen 2024 – så gör du

I Svenska kyrkans avtal 23 är löneprocessen kortare jämfört med tidigare löneavtal och arbetsgivarens ansvar för lönesättningen har förtydligats.