Arbetsmiljö

Arbetsmiljö och verksamhet hänger samman. Det är i verksamheten förutsättningarna för arbetsmiljön uppstår och arbetsmiljön påverkar hur verksamheten utförs.

Arbetsmiljöcollage på händer och en som läser en arbetsmiljöbok

Vad är arbetsmiljö?

Nästan allt som påverkar oss på arbetet är arbetsmiljö, fysiskt, socialt och organisatoriskt. Vad det är som påverkar beror på

  • vilket arbete det handlar om
  • var det ska utföras och
  • under vilka villkor.

Det beror också på hur samarbetet fungerar mellan dem som finns på arbetet. Förutsättningarna i kyrkogårdsarbetet ser ut på ett sätt och förutsättningarna på pastorsexpeditionen på ett annat. Det diakonala och det pastorala arbetet har sina förutsättningar.

Arbetsmiljö och verksamhet hänger samman. Det är i verksamheten förutsättningarna för arbetsmiljön uppstår och arbetsmiljön påverkar hur verksamheten utförs. Den som trivs och mår bra på arbetsplatsen gör också ett bättre arbete och har också ofta engagemang för att utveckla verksamheten.

Arbetsmiljöarbete

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ger förutsättning för en bra arbetsmiljö och ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. För att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser är det viktigt att ta utgångspunkt såväl i det som skapar hälsa på en arbetsplats som i de risker som finns för ohälsa eller olycksfall.

Här ges både det främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet plats. Dessa tre perspektiv på arbetsmiljöarbete kompletterar varandra. Det friska perspektivet är attraktivt och är därför också en viktig del i arbetet med att skapa attraktiva arbetsplatser!