Omställning

Parterna har tecknat ett nytt avtal om omställnings- och kompetensstöd. De nya reglerna gäller från och med den 1 oktober 2022. Arbetstagare med sista anställningsdag före den 1 oktober 2022 ersätts dock enligt det tidigare omställningsavtalet.

Svenska kyrkans nya avtal om omställnings- och kompetensstöd trädde i kraft den 1 oktober 2022. Det är anpassat till Svenska kyrkans förutsättningar och kompletterar den nya lagstiftningen på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt.

Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 blir tillgängligt för många fler arbetstagare än idag och innehåller ett antal nyheter:

  • flera olika studiestöd
  • avgångsersättning
  • kompletterande a-kassa vid tvist och ogiltigförklaring av uppsägning
  • löneutfyllnad, som ersätter det tidigare lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön (protokollsanteckning 23).

Det nya avtalet gäller från och med den 1 oktober 2022, men arbetstagare vars anställning upphör genom arbetsbrist eller sjukdom med sista anställningsdag före den 1 oktober 2022 ersätts enligt det tidigare omställningsavtalet.

Stöden administreras av Kyrkans trygghetsråd
Kyrkans trygghetsråd administrerar även fortsättningsvis omställnings- och kompetensstöden.

Du kan ladda ner omställningsavtalet som pdf här på webbplatsen eller läsa det direkt i webbhandboken Vera.