ducatus - Medlemstidning

Erbjuder er arbetsgivare och chefer inom Svenska kyrkan fördjupande artiklar och reportage om arbetsgivarfrågor lite snabbare, lite enklare och mer regelbundet. Ingår i medlems-avgiften till Skao.

Kategorier
Tidningsnummer

Ducatus

Ducatus
Utan våra ideella får vi stänga verksamheten

Utan våra ideella får vi stänga verksamheten

Matkön ringlar längre för varje vecka på Diakonicentrum i Växjö. Här jobbar anställda och kontrakterade volontärer sida vid sida för att möta det växande behovet av hjälp. – Utan våra volontärer skulle vi få stänga stora delar av verksamheten, säger Anders Jönsson, chef på Diakonicentrum.

Ducatus
Så lockade Ängelholm fler ideella

Så lockade Ängelholm fler ideella

Ängelholms församling startade ett projekt för att aktivt locka fler ideella – och lyckades snabbt engagera 50 procent fler. – Projektet är minst lika mycket ett kulturförändringsprojekt internt och externt för att odla en kultur av gemenskap, förklarar kyrkoherde Fredrik Höggren.

Ducatus
Om arbetstagarens ansvar för sin egen arbetsmiljö

Om arbetstagarens ansvar för sin egen arbetsmiljö

Fråga: Kyrkogårdschefen i vårt pastorat har uppmärksammat att arbetsgivarens instruktioner inte alltid följs fullt ut vid gravgrävning. Vid gravhöljning och demontering av rasskydd har vissa brister förekommit, exempelvis att hjälm inte används. Vi undrar nu vilka krav och åtgärder som kan bli aktuella för att uppnå efterlevnad i säkerhetsfrågorna.

Ducatus
–Hej Peter Munck af Rosenschöld, hur ser du på tillgången till logopeder inom företagshälsovården?

–Hej Peter Munck af Rosenschöld, hur ser du på tillgången till logopeder inom företagshälsovården?

–Intressant fråga! De senaste åren har vi lärt oss mycket om vikten av psykisk hälsa för att vi ska kunna prestera på arbetet. När det gäller röstergonomi så skulle jag säga att denna fråga ligger i sin linda, eftersom den inte traditionellt sätt har ingått i begreppet fysisk arbetsmiljö.

Ducatus
God arbetsmiljö - bra även för ekonomin

God arbetsmiljö - bra även för ekonomin

Produktionsbortfall, konflikter och insatser från HR-avdelningen. En medarbetare som inte mår bra kan bli dyr. Men forskning visar att arbetsgivare som väljer att investera i god arbetsmiljö får tillbaka pengarna – med ränta.

Ducatus
Nya riktlinjer främjar fysisk aktivitet

Nya riktlinjer främjar fysisk aktivitet

Rörelsevariation är viktigt oavsett om arbetet innebär mycket stående, stillasittande eller är fysiskt ansträngande. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya riktlinjer för att främja fysisk aktivitet och minska det farliga stillasittandet.

Ducatus
Så jobbar vi med säker arbetsmiljö

Så jobbar vi med säker arbetsmiljö

Tunga lyft, monotona rörelser, hantering av maskiner och risk för fall eller att få jord över sig. Det finns mycket att tänka på när det gäller fysisk arbetsmiljö inom begravningsverksamheten. Ducatus besökte Göteborgs begravningssamfällighet för att prata gravgrävning, krematorieverksamhet och kyrkogårdsskötsel.

Ducatus
Sex tips för dig som använder rösten mycket i jobbet!

Sex tips för dig som använder rösten mycket i jobbet!

Rösten är ett viktigt arbetsverktyg för många, inte enbart inom Svenska kyrkan. Specialistlogoped Karin Huss delar med sig av tips som får rösten att hålla hela dagen.