Informationsmaterial

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder informationsmaterial inom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö, ledarskap och styrelsefrågor.

Informationsmaterial (pdf)

75 år i Svenska kyrkans tjänst

Välkommen med på en kortfattad historisk resa från centralstationen i Hallsberg till en modern arbetsgivarorganisation.

Begravningsbyråns och huvudmannens ansvar vid begravning

Dokumentet Begravningsbyråns och huvudmannens ansvar vid begravning klarlägger huvudmannens, församlingens/pastoratets och begravningsbyråns respektive ansvar vid en begravning.

CGK:s material för gravvårdssäkerhet

Centrala Gravvårdskommittén, CGK, har tagit fram riktlinjer för gravvårdssäkringsarbetet.

Checklista för förändringsledare

En praktika från medlemstidningen Ducatus

En stödjande organisationsstruktur

En praktika från medlemstidningen Ducatus.

Gravgrävning - riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning

Gravgrävning - risker och etiska aspekter (2016) ersätter den tidigare Risker och etiska aspekter vid gravgrävning.

Gränsdragning arbete/fritid – stöd för samtal på arbetsplatsen

Partsgemensamt samtalsmaterial som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter.

Handbok för BKSK 19

Handbok för att klassificera enligt Svenska kyrkans nya befattningsklassificering BKSK 19.

Kyrkoherdens ställning

Promemoria om kyrkoherdens ställning.

Lönekartläggning och aktiva åtgärder

En handledning i att genomföra lönekartläggning och att hantera aktiva åtgärder för Svenska kyrkans arbetsgivare.

Löneprocessen steg för steg

En väl fungerande löneprocess bidrar till att verksamheten och medarbetarna utvecklas.

Protokollet - Från kallelse till justering

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer.

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare.

Råd för arbetet med gravvårdar

En praktika från medlemstidningen Ducatus.

Rätt bemanning för verksamhetens behov

Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

Strategiska beslut - A och O för långsiktighet och kontroll

En praktika från medlemstidningen Ducatus.

Årsarbetstid. Teori och praktik - råd för lokala parter

Teori och praktik - råd för lokala parter.