75 år i Svenska kyrkans tjänst - jubileumsskrift

Välkommen med på en kortfattad historisk resa från centralstationen i Hallsberg till en modern arbetsgivarorganisation.

Häfte 75 år i kyrkans tjänst

En längre fördjupande text leder vidare till en tidslinje som lyfter ett urval hållpunkter från organisationens sjuttiofemåriga historia.

Ordförande Jösta Clason och vd Birgitta Ödmark avrundar med en insiktsfull framåtblick.