Begravningsbyråns och huvudmannens ansvar vid begravning - en vägledning (ansvarsdokumentet) - häfte

Häfte ansvar vid begravning

Dokumentet Begravningsbyråns och huvudmannens ansvar vid begravning - en vägledning (ofta kallat ansvarsdokumentet) klarlägger huvudmannens, församlingens/pastoratets och begravningsbyråns respektive ansvar vid en begravning.

Hösten 2021 kompletterat med information om hantering av dubbelurna.