Lönekartläggning och aktiva åtgärder

En handledning i att genomföra lönekartläggning och att hantera aktiva åtgärder för Svenska kyrkans arbetsgivare.

Artikelbild lönekartläggning och aktiva åtgärder

Lönekartläggning och aktiva åtgärder i Svenska kyrkan - ett handgripligt stöd i arbetet med att motverka osakliga löneskillnader och diskrimineringär en handledning i att genomföra lönekartläggning och att hantera aktiva åtgärder för Svenska kyrkans arbetsgivare.

Mallarna som ingår i materialet finns i digital version i Vera. Där finns också ytterligare digitala mallar för lönekartläggning och aktiva åtgärder. Inloggning till Vera ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.