Löneprocessen steg för steg

En väl fungerande löneprocess bidrar till att verksamheten och medarbetarna utvecklas. Som arbetsgivare ansvarar du för att utveckla och förankra lönebildningen för att nå verksamhetsmålen.

Löneprocessen häfte framsidebild

Denna broschyr går igenom lönerevisonen samt vad som ligger till grund för en bra lönesättning.

Mer fördjupad information finns i webbhandboken Vera. Där finns också mallar och checklistor.