Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare. Materialet reviderades 2022 och har uppdaterats 2023.

Artikelbild rekrytering till befattning

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare. Rekryteringsprocessen förklaras i sexton pedagogiska steg, från behovsanalys till uppföljning.

Materialet gavs ursprungligen ut 2010, men publicerades i en ny, reviderad version 2022. En mindre uppdatering om möjliga anställningsformer gjordes 2023 med anledning av de nya kollektivavtalen om aspirantanställning och profilpraktikanställning.