Minskat semesterberg när färre dagar får sparas

Antalet semesterdagar som en anställd får ha sparade sänks från 40 till 30. Sedan tidigare sparade dagar över 30 kan tas ut fram till och med år 2028.

Antalet semesterdagar som får sparas sänks i Svenska kyrkans avtal 23 från 40 till 30 dagar. Från och med 2023 får semesterdagar endast sparas om arbetstagaren har under 30 dagar sparade sedan tidigare.

De medarbetare som idag har 31-40 dagar sparade får möjlighet att ta ut dessa överskjutande dagar under fem år, fram till och med år 2028. Den 1 januari 2029 ska inga arbetstagare ha fler än 30 dagar sparad semester.

Arbetstagare som har fått spara fler än 40 semesterdagar ska omgående få överskjutande dagar utbetalade kontant.

Parterna har under förhandlingarna enats om att samverka och bidra till en förändring rörande såväl synsätt som kultur och att värna om behovet av återhämtning i stället för att spara ledigheten till senare.

Semesterlista senast den 1 april

I avtalet finns nu datum för semesterplaneringen. Utgå från dessa datum men ni kan vid behov träffa en lokal överenskommelse om en tidsplan som passar er verksamhet.

  • Arbetstagaren ska lämna önskemål om huvudsemester senast 15 mars eller enligt lokal överenskommelse.
  • Arbetsgivaren ska meddela förslag till semesterlista senast den 1 april eller vid tidpunkt som följer verksamhetens normala rutiner.

Avtalet anger också att anmälan om föräldraledighet under juni–augusti bör lämnas i samband med semesteransökan.

Ändringarna gällande semester kan du läsa i förhandlingsprotokollet för Svenska kyrkans avtal 23. Informationen på webben, i webbhandboken Vera och i utbildningar är under uppdatering.