2023 års lönestatistik är nu publicerad

Papper om lönestatistik och två bankkort i förgrunden

Varje år samlas uppgifter in från Svenska kyrkans arbetsgivare om löner i Svenska kyrkan. Den partsgemensamma statistiken presenteras i en sökbar databas.

Årets statistik visar att Svenska kyrkans löneökningskostnader för 2023 endast i liten omfattning överskridit märket. En viss löneglidning syns dock för bristyrkena präster, diakoner, musiker och pedagoger, vilket tenderar att öka lönespridningen mellan olika yrkesgrupper inom Svenska kyrkan. Detta kan få negativa konsekvenser för arbetsgivarens eget lönebildningsarbete.

Här hittar du statistiken. För mer information kontakta gärna bitr förhandlingschef Sten Lycke, sten.lycke@skao.se, tfn 08 737 72 19.