Apropå Internationella arbetsmiljödagen 28/4

Nu uppmärksammar vi att det på söndag är internationella arbetsmiljödagen (World Day for Safety and Health at Work).

Vi är många som har läst och hört om ökande antal dödsolyckor i arbetslivet - förfärligt och oacceptabelt.

Det finns även utmaningar som rör den psykiska hälsan som är relaterade till arbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är därmed lika viktigt som någonsin; att vi har koll på riskerna i vårt arbete och jobbar på att förebygga tråkiga händelser.

I arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö har arbetsgivaren det yttersta ansvaret, men alla anställda behöver bidra för att det ska lyckas.

När Arbetsmiljöverkets regelförnyelse träder i kraft första januari 2025 blir det ännu tydligare att alla riskerna i arbetet ska hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Lästips

Senaste numret av medlemstidningen Ducatus fokuserar på fysisk arbetsmijö. Här finns länkar till ett urval artiklar: 

Vårda rösten för att den ska hålla

Det svåra samtalet om ohälsa

God arbetsmiljö - bra även för ekonomin

Känner du till de partsgmensamt framtagna checklistorna kring organisatorisk och social arbetsmiljö som finns på webben?

Kompetensutveckling - för ny kunskap och nya insikter!

Arbetsanpassning och rehabilitering

Grundläggande arbetsmiljöutbildning
En partsgemensamt framtagen, oerhört uppskattad, utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär. 

Att vara skyddskommitté
För att en skyddskommitté ska kunna göra verklig nytta i organisationen krävs det att alla som ingår i den har vissa kunskaper. Det får de här!

Länk till Världsdagen för arbetsmiljö 2024