Grundläggande arbetsmiljöutbildning, 3+1 dagar - bara 3 platser kvar!

Grundläggande arbetsmiljöutbildning är en partsgemensamt framtagen utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär. Tre platser kvar till utbildning som startar 27 februari.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får kunskap och förståelse inom arbetsmiljöområdet inklusive risk- och friskfaktorer för att kunna tillämpa lagar och regler.

Läs mer, möt utbildaren Sara Strandberg, och anmäl dig här!