Hög tid att börja med arbetsårsplanering

Den partsgemensamt framarbetade metoden för att planera och rapportera kyrkomusikers arbetstid, arbetsårsplanering, lanserades 2022. Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan är välkomna att använda metoden för att underlätta dialogen, tydliggöra kyrkomusikens roll och visualisera resurser.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, har i flera år arbetat med frågan om kyrkomusikers arbetstid tillsammans med Sveriges Lärare/Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR). Flera arbetsgivare inom Svenska kyrkan bjöds in att testa arbetsårsplanering i ett pilotprojekt. Metoden lanserades 2022.

- Erfarenheterna hittills av användningen av arbetsårsplanering visar dels att tydlighet och resursallokering förbättras avsevärt, dels att metoden är användbar för alla arbetsplatser inom kyrkan. Nu när e-utbildningen uppdaterats är det ännu enklare att komma igång, säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Skao. 

Metoden innebär att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen tecknar ett lokalt kollektivavtal om arbetsårsplanering (”annat” enligt särskilda bestämmelser för kyrkomusiker p. 5 d) 3)) med ett årsarbetstidsmått som utgår från 1996 timmar per år. 

Därefter inventerar och tidsätter arbetsgivaren och arbetstagarna arbetsuppgifterna tillsammans, med utgångspunkt i den verksamhet man hittills har haft. Utifrån en gemensam idé om hur verksamheten ska utformas planerar arbetsgivaren sedan arbetet över året enligt en strukturerad metod.  

En förutsättning för att metoden ska fungera, är att alla kyrkomusiker använder ett tidrapporteringssystem. Tidrapportering är också ett viktigt verktyg för att arbetsgivaren ska kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. 

Har du frågor?

Vill du också komma igång med arbetsårsplanering? Välkommen att kontakta din  regionala förhandlare/rådgivare för mer information. 
 

Uppdaterad e- utbildning!

Den partsgemensamt framtagna e-utbildningen till stöd i arbetet har nu uppdaterats. Hör av dig till regionansvarig rådgivare för att få tillgång till det systembaserade Excel-verktyget Stefanos, som kan användas för att underlätta planeringen.