Inför arbetet med lönesättning

På många håll är arbetet med årets lönesamtal i full gång.

Skao har samlat råd och tips för löneprocessen som helhet i den nya broschyren Löneprocessen steg för steg.

Råd och tips specifikt för lönesamtalen hittar du på vår webbplats, under avsnittet om lön. 


Helt ny information om lön och lönesättning hittar du i avsnittet ”Utforma din lönepolitik eller gör en lönepolicy” i webbhandboken Vera.

Du är också alltid välkommen att kontakta din regionala förhandlare/rådgivare med frågor och funderingar kring lönesättning.