Kommunal försöker frångå avtalad löneprocess

Skao:s medlemmar runt om i landet har under dagen uppmärksammat oss på att Kommunal i brev föreslagit en hantering av årets lönerevision som inte överensstämmer med avtalad löneprocess.

Om ni har fått ett sådant brev rekommenderar vi att ni avböjer detta förslag och meddelar avsikten att följa den överenskomna löneprocessen, samt att ni avser att kalla till överläggning.

För frågor kontakta er regionala rådgivare/förhandlare eller SKAO:s arbetsgivarjour. 

Aktuellt löneavtal