Lönetransparensdirektivet

Utredningen om genomförande av lönetransparensdirektivet har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

EU:s lönetransparensdirektiv syftar till att stärka tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete. Lönen ska sättas med individen och dennes prestation i fokus. Det ska ske genom insyn i lönesättningen och förbättrade mekanismer för att säkerställa efterlevnad av likalöneprincipen.


Läs mer om direktivet i arbetsgivarhandboken Vera

Länk direkt till Utredningen Genomförande av lönetransparensdirektivet, SOU 2024:40