Undersökning av kyrkoherdars arbetsmiljö

Inom kort kommer Malmö universitet att skicka ut en digital enkät till alla kyrkoherdar i Svenska kyrkan. Enkäten rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för kyrkoherdar.

Skao driver och samordnar arbetsmiljöfrågor i Svenska kyrkan. En viktig del av en arbetsgivares ansvar är arbetsmiljön och Skao erbjuder arbetsgivare stöd i att undersöka arbetsmiljön och bidrar till att fakta tas fram.

Följer upp tidigare studie

Skao följer nu upp en tidigare studie som genomfördes av Malmö universitet på Skao:s uppdrag för ett antal år sedan. Då var fokus på präster och diakoners arbetsmiljö. Den här gången är fokus på kyrkoherdarna.

Digital enkät via Malmö universitet

Undersökningen ska kartlägga och analysera faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för kyrkoherdar inom Svenska kyrkan. Den genomförs som en digital enkät som skickas ut från Malmö universitet. Undersökningen är helt anonym och analysen görs av Malmö universitet. Därefter får Skao del av universitetets analys av resultatet.

För kunskap om förutsättningar för hållbar arbetsmiljö

– Resultatet är viktigt ur flera aspekter, förklarar utvecklingschef Anna von Malmborg. Vårt mål är att analysen ska bidra med kunskap och fördjupad förståelse kring kyrkoherdars arbetsmiljö och de förutsättningar som påverkar arbetet.

Undersökningen syftar även till att identifiera behov av att utveckla stöd kring kyrkoherdars förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.