Prenumerera på nyhetsbrev

Observera nyhetsbrev

Nyheter publiceras här på arbetsgivarorganisationens webbplats, och skickas sedan ut med e-postnyhetsbrev som alla är välkomna att prenumerera på: Observera arbetsgivare 

Observera skickas alltid till församlingen/pastoratets officiella e-postadress, samt till kyrkoherde och kyrkorådets ordförande

Observera nyhetsbrev skickas ut vid behov, oftast en eller ett par gånger i månaden. Brådskande nyheter skickas alltid ut direkt. För att hålla dig uppdaterad, kan du alltså antingen gå in på denna webbplats, eller läsa samma nyheter i Observera.

Observera arbetsgivare

Letar du efter ett gammalt Observera?

Om du söker information om något som tidigare har omnämnts i Observera, titta först i webbhandboken Vera. Den uppdateras löpande och är mer aktuell än arkiverade nyheter.

Alla nyheter som skickas ut i Observera arbetsgivare har först publicerats som webbnyhet. Letar du efter en tidigare nyhet? Titta gärna i nyhetslistan ovan. Där kan du söka efter nyheter och välja sorteringsordning.