Foto Magnus Aronson 5475 Akka

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

Alna Foto Magnus Aronson

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

Arbetsordningfoto Magnus Aronson 3151

Arbetsordningar

Alla verkställande organ på alla nivåer i Svenska kyrkan ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

Foto Magnus Aronson 0145 Mätning

Arbetsvolymmätning

Arbetsgivarorganisation erbjuder hjälp av mätningskonsulter för att, exempelvis, volymberäkna anställdas arbetsuppgifter.

Foto Magnus Aronson 2971

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

Delegation Foto Magnus Aronson 3221

Delegation

Att delegera innebär att föra över uppgifter, befogenheter och beslutsrätt till någon annan. Det bör dokumenteras i en delegationsordning eller genom delegationsbeslut.

Foto TRO IA Skao

IA Trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön.

1129187 Barnverksamhet Foto Johannes Frandsen Ikon

Idéburen Välfärd om skola och förskola

Skao samarbetar med Idéburen Välfärd, IV, som erbjuder Skao:s medlemmar en timmes kostnadsfri rådgivning och vissa utbildningar.

Bild Till Skao 2024 02 26

Kyrkans trygghetsråd

Kyrkans trygghetsråd är till för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Kyrkans trygghetsråd erbjuder stöd med omställningen, coaching för att få ett nytt arbete och visst ekonomiskt stöd under en övergångstid.

Foto Magnus Aronson 5246 Lönetatistik

Lönestatistik Svenska kyrkan

Varje år samlas uppgifter in från Svenska kyrkans arbetsgivare om löner i Svenska kyrkan. Den partsgemensamma statistiken presenteras i en sökbar databas.

Processtöd Slutversion Webb 1920X1080

Processtöd i styrelsearbete

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bistår kyrkoråd i arbetet med att utveckla och förbättra sitt styrelsearbete. Detta sker genom ett processinriktat arbetssätt.

Prästbanken Original

Prästbanken

Ett erbjudande från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Rehabiliteringsstöd Foto Magnus Aronson

Rehabiliteringsstöd från AGS-KL

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär.

Rådgivning Och Biträde Foto Magnus Aronson 9728

Rådgivning och biträde

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till kostnadsfri arbetsrättslig rådgivning från arbetsgivarorganisationens experter.