Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

Ett par glasögon i förgrunden och Akka medarbetarundersökning i bakgrunden

Den webbaserade enkäten Akka är ett konkret verktyg för arbetsgivare i uppdraget att mäta och följa upp arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. 

Undersökningen ger en ögonblicksbild att utgå ifrån. Den fungerar som ett underlag för arbetet med att identifiera vad som är bra och vad som kan förbättras när det gäller arbetsklimat och arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen.​  

Anpassad för Svenska kyrkan 

Alla frågor är anpassade för Svenska kyrkans förutsättningar. Varje arbetsplats får ett eget resultat för den egna arbetsplatsen. Det kan dessutom jämföras med ett totalresultat för alla deltagande arbetsgivare det aktuella året. 

Vissa frågor skiljer sig åt vad gäller ordval beroende på om organisationen är en församling, pastorat eller stift. Därför behöver ni ange i anmälan om ni är församling, pastorat eller stift.  

Förutsättningen för att få ta del av resultatet för den egna arbetsplatsen är att minst fem personer svarar på frågorna i enkäten.​​ ​ 

Tidplan för Akka 2024 

Anmälan är öppen. Anmäl ert deltagande genom att mejla in ifyllt exceldokument till akka@skao.se.

Anmälningstiden är öppen till och med 9 augusti. 

Work shop via Teams 29 augusti kl 9.00-11.00 för anmälda arbetsgivare. Vid webbinariet går Anna Björklund från undersökningsföretaget Zondera samt Pär Åkerström från Skao igenom hur resultatet av den kan tolkas och hur arbetsgivare kan arbeta med och följa upp resultatet. Anmäl dig till work shop 29 augusti !

Undersökningen genomförs vecka 37. Alla anmälda medarbetare får en länk till sin mejladress. 

Resultatet skickas ut från undersökningsföretaget Zondera till berörda chefer i början av oktober. 

Kostnad (ex.moms)

Upp till 25 deltagare: 5 500 kronor

25-50 deltagare: 9 500 kronor

51-100 deltagare: 11 500 kronor

101-200 deltagare: 15 000 kronor

Fler än 200 deltagare: 17 000 kronor. 

Personuppgiftshantering 

Arbetsgivarorganisationen möjliggör deltagande i Akka, och får tillgång till totalresultatet varje år. All hantering av data hanteras av undersökningsföretaget Zondera. Det är Zondera som skickarut länken till enkätfrågorna och som samlar in och bearbetar resultatet. Enkäten genomförs helt anonymt.  

Vill du veta mer? 

Kontaktperson Akka: 
Pär Åkerström E-post: par.akerstrom@skao.se