Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

Illustration Alna

Alna är experter på hur man hanterar skadligt bruk i arbetslivet. Genom Alna kan arbetsgivare och arbetstagare få ökad kunskap och råd i frågor som rör skadligt bruk/missbruk av exempelvis alkohol, droger, läkemedel och spel. Det handlar både om det förebyggande arbetet på arbetsplatsen och när problem har uppstått.    

Arbetsgivarorganisationen, Skao, har ett avtal med Alna. Det innebär flera fördelar för Svenska kyrkans arbetsgivare.  

Erbjudanden från Alna 

Gratis rådgivning, översyn och informationsmaterial 

Inom ramen för er medlemsavgift till Skao erbjuder Alna: 

  • gratis rådgivning och handledning per telefon
  • gratis genomgång/översyn/revidering av de egna policyerna inom området skadligt bruk
  • gratis Informationsmaterial

Rabatterade tjänster och utbildningar 

Till rabatterat pris erbjuder Alna:

  • utredning och behandling 
  • anhörigstöd
  • grupputveckling
  • utbildning och informationsmöten​.  

Checklista för arbetsgivare vid hemarbete 

Alna har tagit fram en checklista för riskbruk och skadligt bruk vid hemarbete. Checklistan finns både som pdf och i webbaserad format. 

Ekonomiskt stöd möjligt via AFA 

Arbetsgivare kan söka medel för individuella rehabiliteringsinsatser hos Afa försäkring. 

Gör så här 

Gå till www.alna.se och klicka på ”Kundsidor”. Logga in med nedanstående uppgifter: 

Användarnamn: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation  

Lösenord: 10267  

Steg 2 - personlig inloggning 

När du loggar in med dessa uppgifter får du en förfrågan om att skapa en personlig inloggning. Det måste du göra för att komma in på kundsidorna. Du väljer då ett eget användarnamn och lösenord.  

Alla inom organisationen kan använda uppgifterna ovan för att logga in och skapa personliga inloggningar.  

Har du frågor?  

Skicka e-post till info@alna.se eller ring 0771 290 800.  

Mer material i Vera 

Läs mer om arbetsanpassning och rehabilitering i webbhandboken Vera 

Kontaktuppgifter till Alna 

Vardagar 8-17 

0771-575 810 

akut@alna.se 

Kundansvarig för arbetsgivarorganisationens medlemmar 

Ida Fagerström, tfn 0722-38 14 30 

Länk till Alnas webb Alna.se