Arbetsvolymmätning

Arbetsgivarorganisation erbjuder hjälp av mätningskonsulter för att, exempelvis, volymberäkna anställdas arbetsuppgifter.

Kyrkogård

Arbetsvolymmätning är ett verktyg för att bedöma arbetskraftsbehovet för exempelvis gravsättning, grönytearbete och lokalstädning. Arbetet utförs av mätkonsulter utsedda av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

En arbetsvolymmätning kan göras för exempelvis 

  • hela pastorat
  • enstaka kyrkogårdar
  • enstaka byggnader. 

Respektive mätning utförs på uppdrag av församling eller pastorat. Resultatet av en mätning blir ett bra redskap bland annat 

  • för särredovisning av kostnader
  • för likvärdig bedömning av standarden mellan arbetsplatser
  • vid organisationsförändringar.

Så går en mätning till 

Första uppmätningen görs genom att de olika ytorna på kyrkogården eller lokalen inventeras. Inventeringen kan göras på plats med mäthjul och/eller med hjälp av ritningar och digitala kartor. 

Samtal med personal och arbetsledning är också en viktig del. Vid mätningar är ibland en representant för aktuellt fackförbund med.    

Kostnad för uppdragsanställning eller konsulttjänst 

Uppdragsanställs mätningskonsulten av beställaren är timpriset 607 kronor. Sociala avgifter tillkommer. Sker uppdraget på konsultbasis är timpriset 950 kronor exkl. moms. 

Skriftlig och muntlig redovisning 

Resultatet redovisas både skriftligt och vid en gemensam genomgång. 

Vill du veta mer? 

Kontaktperson för mätningskonsulterna/för frågor om arbetsvolymmätning generellt: fredrik.mollerfors@skao.se, 08-737 72 37. 

Alla mätuppdrag sparas 

Det kan vara bra att känna till att alla utförda mätuppdrag sparas i ett arkiv hos arbetsgivarorganisationen. Kontakta Fredrik Möllerfors om ni behöver komma åt ett äldre mätuppdrag.

Arbetsgivarorganisationens mätkonsulter 

Cecilia Hidén, Säffle

Cecilia Hidén, Säffle

E-post:
Telefon: 070-672 01 41
Christer Pettersson, Grödinge

Christer Pettersson, Grödinge

Samordnare av mätningsverksamheten

E-post:
Telefon: 073-761 81 53
Fredrik Göransson, Röke/Hässleholm

Fredrik Göransson, Röke/Hässleholm

E-post:
Telefon: 076-315 36 20
Jessica Magnusson, Häljarp

Jessica Magnusson, Häljarp

E-post:
Telefon: 070-251 20 79
Kalle Hansson, Kolmården

Kalle Hansson, Kolmården

E-post:
Telefon: 073-392 87 80
Mats Alqvist, Visby

Mats Alqvist, Visby

E-post:
Telefon: 070-655 81 24
Reino Raitala, Boden

Reino Raitala, Boden

E-post:
Telefon: 070-223 73 75