Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

Papper om checklista arbetstid

I materialet ingår ett antal checklistor som är enkla att använda i mobilen eller på surfplattan: