IA Trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön.

Dator med IA Trossamfund öppet i webbläsaren

IA, Informationssystem om arbetsmiljö, är ett webbaserat system och ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser gällande arbetsmiljön. 

I systemet går det att rapportera och följa upp händelser om arbetsmiljö, såsom orsaker till tillbud eller olycksfall, samt att planera för åtgärder, följa upp och bedöma risker. 

Branschanpassat för Svenska kyrkan 

AFA Försäkringar har anpassat systemet till trossamfund tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och tre pastorat: Malmö, Växjö och Örebro. Det innebär att det numera finns ett gemensamt system som kan användas inom Svenska kyrkan för att hantera avvikelser inom arbetsmiljön.   

IA fungerar såhär: 

  • Den anställda anmäler t ex ett tillbud via en app på telefon eller surfplatta. 
  • Informationen går till ansvarig chef och skyddsombud. 
  • Systemet möjliggör en bra överblick och uppföljning gällande arbetsmiljörelaterade händelser. 
  • Det går också att direkt i systemet göra anmälningar till Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och AFA försäkring.

Ta del av webbinarium om IA Trossamfund 

Filmen är drygt 40 minuter lång.  

[film] 

IA systemet för Svenska Kyrkan Trossamfund 

Inspelning av vårt webbinarium 

Testkonto 

Det går mycket bra att beställa ett testkonto för att pröva systemet. Mejla till iasupport@afaforsakring.se. Kom ihåg att ange ert organisationsnummer när ni beställer testkontot.  

Utbildningar 

Utbildning kan anordnas vid behov och intresse. De kan också förläggas till andra platser i landet.   

Bakgrund till IA 

Systemet är framtaget av AFA försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och de branscher som har sina försäkringar hos AFA försäkring.  

Varje medlemsbransch får ett eget delsystem som skräddarsys för att passa den specifika branschen och detta görs genom samarbete mellan AFA Försäkring och representanter för branschen. Systemet utvecklas sedan kontinuerligt via branschspecifika referensgrupper från användarorganisationerna.  

Läs mer på AFA försäkring