Idéburen Välfärd om skola och förskola

Skao samarbetar med Idéburen Välfärd, IV, som erbjuder Skao:s medlemmar en timmes kostnadsfri rådgivning och vissa utbildningar.

Barn som leker på förskola

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har ett samarbete med IV – Idéburen välfärd. IV är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning. 

Ett flertal församlingar och pastorat är medlemmar i IV, men vissa utbildningar erbjuds även medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Information om sådana erbjudanden publiceras här på webben och skickas ut med e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare. 

Skao:s medlemmar kan också få en timmes kostnadsfri rådgivning av IV om skola och förskola.