Kyrkans trygghetsråd

Kyrkans trygghetsråd är till för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Kyrkans trygghetsråd erbjuder stöd med omställningen, coaching för att få ett nytt arbete och visst ekonomiskt stöd under en övergångstid.

Häfte och mobli som visar Kyrkans trygghetsråd

Kyrkans trygghetsråd

Kyrkans trygghetsråds uppgift är att stötta personer som blivit uppsagda att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Kyrkans trygghetsråd kan även guida anställda som vill komma vidare i yrkeslivet genom karriär- och studievägledning av trygghetsrådets vägledare. 

Arbetsgivare och fack kan få stöd inför och under omorganisationer så att förändringen blir så bra som möjligt för de uppsagda, för organisationen och för de anställda som arbetar kvar. 

Vad är Kyrkans trygghetsråd?

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse, bildad av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans med arbetstagarorganisationerna. Uppdraget är att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda.

Anslutna är de arbetsgivare medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som har betalat den årliga avgiften till Kyrkans trygghetsråd.

Länk till Kyrkans trygghetsråds webbplats.